Svenljungabygdens miljöpris

 

 

2017 års miljöpris

Svenljungabygdens Naturskyddsförening utdelar 2017 års miljöpris till:

Göran Johansson i Överlida

Motiveringen: Föreningens miljöpris för 2017 tilldelas Göran Johansson i Överlida för hans miljöintresse och den fina trädgård han nu efter cirka 10 års arbete har. Där finns bärbuskar, en vinranka, blommande träd och mängder av blommor. I hans trädgård trivs fjärilar, bin och gäster.

 

 

 

 

2015 års miljöpris

Svenljungabygdens Naturskyddsförening utdelar 2015 års miljöpris till:

Lars Johansson

– För sitt stora engagemang, att bibehålla den biologiska mångfald, samt utveckling av floran i våra hagar och vägrenar.
– För sitt outtröttliga intresse att lära och visa sina kunskaper.​


Lars Johansson, här på bild med hustrun Margit.


2014 års miljöpris

Svenljungabygdens Naturskyddsförening utdelar 2014 års miljöpris till:

Göte och Birgitta Arvidsson

– För kulturlandskapet de skapat och hävdat i Lilla Snärsbo, Sexdrega.
– Landskapet, som är ett av de vackraste kulturlandskap i Svenljunga kommun, består av åkrar och beteshagar med stora lövträd, rösen och stengärdsgårdar.
– Göte och Birgitta har hävdat landskapet genom röjning och betesdrift till stor glädje för alla som färdas vägen mellan Roasjö och Sexdrega.


Göte och Birgitta Arvidsson