Årligen återkommande engagemang

30374_8082d157

Fotot ovan på vår nationalfågel är tagen av  P-G Bentz ( P-G Bentz/sturnus.se)

Gå gärna in på http://birdlife.se/ och läs mer om kommande tävling i ”räkna fåglar vid fågelbordet” som

Sveriges Ornitologiska Förening

arrangerar årligen.

Vinterfågelrutterna ingår i Svensk Fågeltaxerings årliga uppföljning av hur vår fågelfauna utvecklas. Detta system har varit i drift sedan 1975. De senaste vintrarna har omkring 300 rutter inventerats runt varje årsskifte, men det är önskvärt att detta antal kan öka. Därför vill Svensk Fågeltaxering gärna ha kontakt med nya, intresserade inventerare. Systemet bygger på en rutt med 20 punkter. Från dessa punkter räknar man alla fågelindivider som man ser eller hör under fem minuter.

De som inventerar en vinterfågelrutt kan lägga upp rutten enligt egna önskemål. Det enda kravet är att rutten innehåller 20 punkter och att dessa är placerade så pass långt från varandra att man inte riskerar att dubbelräkna fåglarna. Inventeringsformen är trevlig och kan dessutom innebära lite motion efter all julmat om man väljer att gå rutten. Kontakta Svensk Fågeltaxering via www.fageltaxering.lu.se om du är intresserad av att medverka med en vinterfågelrutt.