Styrelsen

Styrelsen består av:

Ordförande
Marianne Josefsson
070-298 21 54
marianne.josefsdotter@gmail.com

Vice ordförande
Anders Bergqvist
0325-108 63
abqvist@hotmail.com

Kassör
Kristina Magnusson
076-187 16 35
kmagnusson@live.se

Ledamöter
Claes Andersson

Karl-Erik Karlsson

Klas Hagborg

Sara Magnusson

Kerstin Good

Revisor
Rune Petersson

Ersättare
Gösta Andersson

Representant i Länsförbundet
Klas Hagborg

Hemsidesansvarig
Pekka Saviharju
070-682 34 08
ptsav@telia.com