Aktuellt

Nagelört

 

 


Kontaktperson Marianne Josefsson. 
Mobil 070 29 82 154

Boka fredag den 29/9 kl.10-14
Vattendag vid Musån
i Tranemo kommun
med tema
Vattnet och skogen
Hur vill vi att vatten- och skogslandskapet ska se ut? Hur hänger
det ihop med resten av vattensystemet? Vad finns i skogens
vattendrag och våtmarker? Vad behöver miljöerna och vad kan vi
göra? Hur kan vi samarbeta mer?
Under dagen kommer vi att bl a se på:
● Återvätning av våtmarker
● Biotopvård i vattendrag
● Kalkning
● Vattenrådets resultat från inventeringar av våtmarker och vattendrag
● Småkryp som lever i vattenmiljöerna
● Vad vattenmiljöerna och våtmarkerna kan bidra till i landskapet.
Dessutom får vi tid att prata om vad det är vi vill, hur vi kan samarbeta mer,
vilka roller vi har och hur vi praktiskt kan gå från visioner till handling! Och så
blir det trevlig fika och lunch tillsammans i skogen.
Vi återkommer med mer information om plats och program.
Inbjudan riktar sig brett till markägare, fiskevårdsområdesföreningar, politiker
och tjänstepersoner på kommuner och länsstyrelser inom Ätrans
avrinningsområde samt alla som är intresserade av vatten och skog!
Ätrans vattenråd
i samverkan med Tranemo kommun
och länsstyrelsen Västra Götaland
Som en del av MUSA (Metodutveckling för avrinningsområdesbaserad samverkan).
Kontakt: Thomas Tranefors, Tranemo kommun thomas.tranefors@tranemo.se
Johan Andersson, Ätrans vattenråd johan@watercircle.info 070-650 39 53

 

Ordföranden har ordet

Välkommen ut i naturen , där årstiderna växlingar som alltid förändrar utseendet i  naturen från månad till månad!

Vi bor i ett fantastiskt landskap vi har mycket vattendrag och många stigar och vägar att  vandra. Visste du att i Håcksvik ligger 100 sjöar av kommunens 300 sjöar?

I år vill jag påminna om att vi har 6 snart 7 naturreservat i vår fantastiska kommun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1. Simmesjö i Ullasjö där ön i sjön blev naturreservat 1933 för att skydda de fåglar  som häckar där..

2. Fegensjön, det stora naturreservatet som finns i 3 landskap.

3. Klevs natur och kulturreservat i Mårdaklev.

4. Holmaberg en liten bergknalle på 0,5 ha i Örsås.

5. Bjällermossen ett myrkomplex nära gränsen till Sjötofta.

6. Gälared 7 ha ner mot sjön Såken skyddat sedan 1963. Här häcker korp och fiskgjuse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7.  forsar i Sexdrega som vi väntar på. Ta nu med dig familjen ut i naturen det är både roligt, spännande, lärorikt och gratis. Marianne Josefsson ordförande i Svenljunga Naturskyddsförening

Svenljungabygdens naturskyddsförening 2022

 

 

Vi har öppna styrelsemöten. Kontakta gärna ordföranden Marianne Josefsson på 070 29 82 154 Oftast träffas vi på Vuxenskolan i Svenljunga.

Mitt i månaden planeras utflykter, promenader och aktiviteter på lördagar eller söndagar.

Vi annonserar i STT Kultur och på Facebook ”Svenljungabydgdens Naturskyddsförening”. Samling i Svenljunga vid Thilanderska parken (kommunhuset)

Kontaktperson Marianne Josefsson 070 29 82 154

Information i kulturannons i STT

FB sidan                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Kontakt: Marianne Josefsson mobil 070 29 82 154 eller mail mariannejosefsdotter@gmail.com