Information från andra träffen

Natursnoks information…, från sommar träffen…

 –      Efter första träffen med våraktiviteter, där vi bland annat byggde fågelholkar, satte vi upp fågelholkar runt omkring på olika platser i Svenljunga.

–       Sen skrev vi en sammanställning av Önskan och idèer…, från Natursnoks tävling…, om hur vi kan få vår kommun grönare, med bra Ekosystemtjänster och hållbar utveckling…

–       Vi sådde även frön och har även planterat lite växter

–      Vid Natursnoksträff, Barn och familjaktivitet med tema sommar, pratade vi om sommartecken i Thilanderska parken bakom kommunhuset.

–       Vi tittade bland annat till de uppsatta fågelholkarna, pratade om vilka fåglar som hade flyttat in m.m.

–        Vi tittade på djur och växter, bland annat även på växterna i växthuset i odlingsområdet, men la även ut några djur på ett vitt lakan så vi lättare kunde undersöka dem, och se vem som var snabbast på att smita ifrån lakanet m.m

–        Det grillades olika frukter och bär som alla fick smaka på.

–         Vi sjöng på olika barnsånger som handlade om naturen och djurlivet runt omkring.

–        Vi pratade även om föregående träff m.m.

–        Det togs även upp olika önskemål för det gröna området ”Thilanderska Parken”, vi försokte att komma fram till diverse möjliga lösningar på området, där alla generationer och önskemål tillgodoses.

–        Ett medborgarförslag har skrivits och skickats till Svenljunga kommun, i önskan om att de skall spara och bevara detta och flera gröna område för nu och framtidiga generationer.