Program 2015

Februari: Per Lennström, ”Kan vi rädda klimatet med hjälp av skogen?”

April: Johan Björkman informerar om solenergi.

Augusti: Svampkonsulent Evy Andreasson informerar om svampar.       Foton

November: Ingemar Alenäs föreläser om Ätran – Hertingprojekt   Foton