Program 2018

 

Svenljungabygdens Naturskyddsförening

 

Vårt mål för 2018

  • Bidra till utvecklingen av ett klimatsmart och ekologisk hållbart samhälle. Samarbeta med och vara en påtryckare på kommunen i miljö- och klimatfrågor.

.

  • Bidra till en saklig och sansad rovdjursdebatt.
  • Öka kunskapen om markernas mångfald

 

  • Erbjuda barn- och familjeaktiviteter.
  • Delta i Miljövänliga veckan.
  • Värva 5 nya medlemmar.
  • Bli fler aktiva utanför styrelsen.