Program 2017

 

***************************************************************

Mårdaklevsbesöket blev fantastiskt.

Solen sken. Gruppen växte. Aina Nilssons guidning var van och alldeles lagom. Slutligen så knatade vi upp längs den nya trappans 117 steg till utsikt och skans anförda av Aina. De danska besökarna ville ha telefonnumret till Mårdaklevs naturskyddsförening så att de kan ta sina gäster från hemlandet dit. / Marianne Josefsson

 

Vill också skicka ett tack till Mådaklevs naturskyddsförening för deras stora intresse  att bevara hembygds museet och miljön runt omkring Klev. / Klaes Andersson

 

 

 

        

      

 

 

SVENLJUNGABYGDENS NATURSKYDDSFÖRENING 

PROGRAM 2017

Ur verksamhetsplan 2016: Svenljungabygdens naturskyddsförening är en registrerad  krets av riksorganisationen. Vi vill i huvudsak arbeta för att stärka naturhänsynen vid skogsbruk, jordbruk, torvtäkt samt andra näringar med exploateringskrav på naturen. Vi vill dessutom verka för att öka andelen skyddad natur inom Svenljunga kommun och vi vill hävda allemansrättens oinskränkta status som sedvanerätt.

14 juni               Vi informerar om föreningen hos de som studerar på Hermods i Svenljunga.

18 juni               De vilda blommornas dag tillsammans i Backa Ullasjö Svenljunga.                                         Kontakt person : Birgitta Götesson  0703 87 16 19

7 juli                   SOMMARMARKNAD                             Möt oss på Svenljunga torg

Juli                      Vi besöker Mårdaklev Kleven

Augusti             Backa loge Fegen besöks i slutet av augusti

September      Såken – en promenad vid sjön  i Hillared

Kontaktperson inför de olika utflykterna Marianne Josefsson 070-29 18 457

 

 

 

Natursnokarna startades 2014 av Bolette och Pia Lassen i SBNF. Det är naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet där barn och vuxna tillsammans upptäcker naturen. Verksamheten gör ett sommaruppehåll och vi annonserar när den startar.

Öppna styrelsemöten i höst och eventuella föreläsningar  – se INFÖR KIND sidan i Borås tidningen där vi annonserar våra möten. Vi sätter upp affischer på ICA Kvantum och på biblioteket. Information finns även på vår hemsida och vår facebook sida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatten – vår viktigaste resurs och utmaning

 

Tid: Tisdagen den 20 juni kl. 19.00 

Plats: Rune Karlsson, Norra Vånga Stora Holmen, Kvänum

 


Rune med familj har under flera år jobbat med att anlägga vatten och lähäckar i odlingslandskapet och på andra sätt främja den biologiska mångfalden i åkerlandskapet och i vattenmiljöerna.

Sverige måste rätta sig efter EU:s vattendirektiv om god eller mycket god status vilket kommer att ställa krav på lantbruk och skogsbruk, men även samhället i stort. Från skogs- och lantbruket kan vi ibland med enkla medel och ökad medvetenhet göra skillnad som har betydelse i det stora.
I framtiden kan det också finnas ett större behov av bevattningsmöjligheter. Hur tar vi vara på överskottsvatten i landskapet och vad ska man tänka på när man anlägger damm?

Vad är på gång i myndighetsvärlden? Den biologiska mångfalden är antagligen något som man kommer att basera framtidens miljöersättningar på. Få tips och idéer.

 

Medtag fika och kläder efter väder.

För den som vill samåka så träffas vi vid McDonald´s i Falköping kl 18.15
Ingen föranmälan krävs.

Frågor? Kontakta Wanja 070-991 74 50

Välkomna till en inspirerande kväll i vattnets anda

hälsar Falköpings kommungrupp