Natursnokarna 2017

 Snokledarträff i Göteborg, lördagen den 18 november 2017

 

Kom och var med på vår träff med Snokledare och snokintresserade från hela regionen!

Dagen är till för dig som redan är Snokledare och vill fylla på med inspiration och kunskap, eller du som är nyfiken på att få veta mer om snokarna och kanske funderar på att starta en grupp i ditt område.

Syftet med träffen är att vi ska få möjlighet att ses och utbyta erfarenheter, inspireras av varandra och tillsammans identifiera möjligheter, utmaningar och behov för snokarna. Allt för att stärka vår snokverksamhet så mycket det är möjligt!

Vi kommer vara i kansliets lokaler på Första Långgatan 28 B, just den här träffen håller vi oss inne och utan våra barn. För innehåll och tider se bifogat program.

Dagen är subventionerad av kansliet och därför helt avgiftsfri, vi bjuder på fika och vegetarisk lunch och du kan ansöka om ev. reseersättning från oss.

Anmäl dig via länken: https://naturskyddsforeningen.wufoo.eu/forms/p1ycmer400fef8k/

Har du något du vill dela med dig av eller lära ut? Ange det i din anmälan!

När vi fått in tillräckligt många intresseanmälningar bestämmer vi att dagen blir av. Senast den 23 oktober vill vi ha in din anmälan.

Vid frågor kontakta Maja Ryberg på Kansli Väst via e-post kansli.vast@naturskyddsforeningen.se eller telefon: 0723-09 79 89

Varmt välkommen!

 

Program

Regional Snokledaträff Västra Götaland och Halland 2017

 

Lördagen den 18 november 2017

9:30 till 10:00 Drop in med fika
10:00 till 10:30 Presentation av oss och våra namn  

Välkomstord från

Maja Ryberg, verksamhetsutvecklare på Kansli Väst

Erika Tyrberg, natursnokledare och utbildare natursnoksledare

Eva Lindberg, verksamhetsledare för natursnokarna

10:30 till 11:30 Nytt från snokkansliet och om natursnokarna nationellt

Eva Lindberg

11:30 till 12:30 Erfarenhetsutbyte sedan sist

Vad har vi varit med om i Natursnokarna som vi vill dela med oss av. Ta med dig en favoritaktivitet som du kan visa, förklara eller göra med ngn inne (max 10 min)

Erika Tyrberg

12:30 till 13:15 Lunch

Kansli Väst står för lunchen

13:15 till 14:15 Vilka behov har du som Snokledare? Övningar och samtal.

Eva Lindberg

14:30 till 15:30 Workshop

Hur kan vi kommunicera att Natursnokarna är en verksamhet för alla oavsett bakgrund, fysiska funktionsvariationer mm. Hur når vi ut till nya målgrupper?

Arsila Atai, Verksamhetsutvecklare på Studiefrämjandet Väst

15:30 till 16:00 Fika
16:00 till 17:00 Struktur och utveckling

Hur kan Kansli Väst stötta Snokverksamheten på bästa sätt? Hur ser behovet av material ut? Finns det snokpengar hos kretsarna att söka, är det lätt? Svårt? Hur få igång snokverksamheten i andra kretsar? Startpaket för snokarna? Natursnokledarläger i väst?

Maja Ryberg

 

 

 

Kontaktperson:

mail: mariannejosefsdotter@gmail.com

mobil:0702918457