Möten 2017

Protokoll från årsmötet 21 mars 2017

 

Svenljungabygdens Naturskyddsförening

Planerat öppet styrelsemöte med Svenljungabygdens Naturskyddsförening
i Vuxenskolan (eller Skomakarhuset) måndagen den 6 november kl 19.

Dagordning.
1. Reflektera om resultatet av vår teater Grismanufestet,
2. Dags att bestämma vem som ska få vårt miljöpris 2017.
3. Diskutera ev samarbeten t ex STF
4. Idéer till programmet 2018.
5. Rapport från möte med Matilda Cochron
6. Övrigt

Välkomna!

Marianne Josefsson
ordf.