Konstituerande styrelseprotokoll 2016

Svenljungabygdens Naturskyddsförening

 

Konstituerande Styrelsemöte 20160322

 1. Mötet öppnas.
 1. Val av mötesordförande. Mary-Ann Brimstedt
 1. Val av mötessekreterare. Gunnar Karlsson
 1. Val av justerare. Göran Johansson, Ulf Jacobsson
 1. Mötet utlystes. Ja
 1. Dagordningen godkändes. Ja
 1. Konstituerande

Styrelsens sammansättning för det kommande verksamhetsåret

 1. a) ordförande: Mary-Ann Brimstedt
 2. b) vice ordförande: Anders Bergqvist
 3. c) kassör: Klaes Andersson
 4. d) styrelsemedlemmar: Birgitta Götesson, Göran Johansson, Mikael Ohlsson, Karl-Erik Karlsson.
 5. e) styrelseersättare: Ulf Jacobsson, Gunnar Karlsson
 6. f) revisorer: Rune Pettersson
 7. g) revisorsersättare: Gösta Andersson
 1. Firmatecknare Klaes Andersson 491022-6036

Mary-Ann Brimstedt 501208-5600

Tecknar var för sig,  föreningens firma.

 1. Mötets avslutande

 

 

Sekreterare:  Gunnar Karlsson

 

………………………………………….

 

Justerare:

Göran Johansson

Ulf Jacobsson